Dvojzkoušky - Alice Boháčová /28.07.2019/

Termín: 28.07.2019

Cena: 300,- Kč (2. a další pes 250,- Kč) + 100 Kč pro nečleny KAČR

Propozice

Pořadatel si vyhrazuje právo využít pořízené fotografie a videa, ať už v podobě hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny), s čímž souhlasí každý účastník akce.


Komentáře jsou uzavřeny