Dodatečná změna organizace podzimních závodů

SIRIUS Team souhlasí s hospitací Martiny Konečné u rozhodčího Petra Pupíka na podzimních závodech SIRIUS, a to v duchu zkvalitnění agility v ČR. Tímto se chceme omluvit, že propozice závodu nebyly včas aktualizovány. Tímto krokem jsme neplánovali žádné znehodnocení závodů, ani podvod na závodníky. Jde nám především o rozvoj českého agility, do kterého řadíme i rozšiřování počtu rozhodčích. Všechny běhy budou i pod rozhodcováním Martiny posuzovány podle platného řádu rozhodčích Klubu agility:

"adept na rozhodčí/ho může po dohodě s delegovaným/ou rozhodčí/m může samostatně posuzovat jakoukoli soutěž, delegovaný/á rozhodčí je přesto stále odpovědná/ý za průběh soutěží a kvalitu posuzování, musí ji stále sledovat a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta na rozhodčí/ho opravit"

Rozpis rozhodčích podle běhů:

  • Jumping - Martina Konečná
  • Zkouška A1 - Martina Konečná + Petr Pupík
  • Zkouška A2 - Martina Konečná
  • Zkouška A3 - Petr Pupík
  • Agility - Petr Pupík

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!


Komentáře jsou uzavřeny