Novinky

Informace ke dvojzkouškám 28.07.2019

Pro letošní dvojzkoušky bude platit, že celé závody budou skokové překážky vždy nastaveny na minimální výšce pro danou kategorii

Časy přejímek u jednotlivých kategorií budou upřesněny po uzávěrce přihlášek.


Tábor - Alice Boháčová /24.-27.07.2019/

Termín: 24. - 27. 07. 2019

Maximální počet účastníků: 12

Program: Cvičení agility pro začátečníky i pokročilé 2x denně, skupinky po 4 týmech, trénink cca 1,5h dopoledne a 1h odpoledne.

Cena: 1700,- Kč za jeden tým

Jako závazná přihláška se bere po zaplacení zálohy, což je 50% z ceny tábora!

Propozice


Dvojzkoušky - Alice Boháčová /28.07.2019/

Termín: 28.07.2019

Cena: 300,- Kč (2. a další pes 250,- Kč) + 100 Kč pro nečleny KAČR

Propozice

Pořadatel si vyhrazuje právo využít pořízené fotografie a videa, ať už v podobě hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny), s čímž souhlasí každý účastník akce.


Omluva

Dobrý den,

Přijměte prosím omluvu za nedopatření ohledně rozhodčího na našich závodech. Bohužel jsme dostali kritický hlas, že záměrně obelháváme závodníky apod. Tak to není, nikoho jsme nechtěli obelhat, dokonce jsme rádi, že zrovna u nás se bude učit Martina Konečná, která jednou zcela jistě bude skvělá rozhodčí.

Propozice jsme vydali již před mnoha měsíci, nikdo jsme tehdy netušili o hospitaci Martiny. Během letošního roku nás Petr Pupík oslovil a požádal, abychom jemu i Martině vyšli vstříc. Zpočátku jsme měli mírné obavy, ale sám Petr nás ubezpečil, že nebude postaven jediný parkúr, který by on dopředu neschválil nebo se mu dokonce nelíbil. Tzn., že všechny parkúry budou po úpravě Petra. Celé závody bude posuzovat Petr podle svých kritérií, v případě potřeby Martinu opraví.

Petr nám oznámil představu stavění parkúrů: Martina postaví jumping a zkoušky 2, vše ostatní staví a posuzuje Petr sám. Myslíme, že je dost zkušený a oblíbený rozhodčí a nedovolil by si znepřátelit agi svět kolem něj. Pokud budete nespokojeni i v sobotu večer, budeme připraveni na zpětnou vazbu s řešením.

Závěrem se omlouváme za nedostatečnou informovanost, v tomto ohledu máme rezervy a nechtěně jsme nechali situaci dojít k tomuto nedorozumění. Pevně věříme, že si užijete parkúrů a budete od nás odjíždět spokojeni, jako již mnohokrát předtím.

SIRIUS team


Dodatečná změna organizace podzimních závodů

SIRIUS Team souhlasí s hospitací Martiny Konečné u rozhodčího Petra Pupíka na podzimních závodech SIRIUS, a to v duchu zkvalitnění agility v ČR. Tímto se chceme omluvit, že propozice závodu nebyly včas aktualizovány. Tímto krokem jsme neplánovali žádné znehodnocení závodů, ani podvod na závodníky. Jde nám především o rozvoj českého agility, do kterého řadíme i rozšiřování počtu rozhodčích. Všechny běhy budou i pod rozhodcováním Martiny posuzovány podle platného řádu rozhodčích Klubu agility:

"adept na rozhodčí/ho může po dohodě s delegovaným/ou rozhodčí/m může samostatně posuzovat jakoukoli soutěž, delegovaný/á rozhodčí je přesto stále odpovědná/ý za průběh soutěží a kvalitu posuzování, musí ji stále sledovat a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta na rozhodčí/ho opravit"

Rozpis rozhodčích podle běhů:

  • Jumping - Martina Konečná
  • Zkouška A1 - Martina Konečná + Petr Pupík
  • Zkouška A2 - Martina Konečná
  • Zkouška A3 - Petr Pupík
  • Agility - Petr Pupík

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!